Statut MDK

Statut Miejskiego Domu Kultury w Blachowni został uchwalony przez Radę Miejską w Blachowni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406).

Pełny tekst statutu pobieramy klikając na poniższy link: