Obsługa strony BIP

Strona podmiotowa BIP na której się Państwo znajdują została stworzona zgodnie z wcześniej wymienionymi przepisami prawa. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy lub touchpada na interesującą nas kategorię informacji w menu górnym lub menu bocznym. Biuletyn zawiera elementy określone w stosownym rozporządzeniu, jak i elementy dodatkowe:

Menu Przedmiotowe – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione na niniejszej stronie BIP. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;

Redakcja - kategoria znajdująca się w dolnej części strony w stopce. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;

Instrukcja obsługi – kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;

Pobieranie dokumentów - funkcja ta umożliwia pobieranie dokumentów bezpośredni na swój komputer po kliknięciu na odnośnik danego dokumentu w postacie jego nazwy lub ikony;

Liczba odwiedzin – informacja w prawy dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony;

Statystyki – po kliknięciu na licznik odwiedzin można przejść do statystyk bardziej zaawansowanych;

Moduł wyszukujący – znajduje się w prawym rogu górnego menu. Pozwala na wyszukiwanie interesujących użytkownika informacji. Odbywa się to poprzez wpisanie słowa lub frazy;

Rejestr zmian – znajduje się w osobnej zakładce w menu górnym i określa datę danej zmiany

Odnośniki do strony głównej BIP i stron powiązanych - znajdują się w prawej części strony, aby przejść do strony pożądanej należy kliknąć na odpowiednie logo;