Regulamin

Z dniem 28 października 2016 roku wprowadzony został do stosowania Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury w Blachowni. Odbyło się to na podsawie zarządzenia nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Blachownie z dnia 28 października 2016 r. Równocześnie straciło moc zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Blachowni z dnia 7 stycznia 2013 roku.

Pełny tekst regumaminu organizacyjnego pobieramy klikając na poniższy ling: